Smetanova
výtvarná Litomyšl

Výstavní festival Smetanova výtvarná Litomyšl je jednou z dlouholetých doprovodných akcí Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Je určen všem milovníkům kultury a výtvarného umění a láká k návštěvě starobylé Litomyšle. Koncept festivalu, do něhož vstupují různí pořadatelé, kteří společně zaplňují jednotlivé „sály“ galerie jménem Litomyšl, je sám o sobě ojedinělý. Unikátní je rovněž počet zapojených subjektů a souběžně pořádaných výstav v malém desetitisícovém městě. Původně pouhá doprovodná akce hudebního festivalu si tak postupně vydobyla vlastní renomé a stala se kulturním počinem obohacujícím českou výtvarnou sezónu.

Organizátory projektu Smetanova výtvarná Litomyšl 2021 jsou Městská galerie Litomyšl a Bohemian Heritage Fund.

Záštitu nad XVII. ročníkem Smetanovy výtvarné Litomyšle převzal Ing. Roman Línek, MBA, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za investice a kulturu.

XVII. ročník přehlídky může být realizován díky laskavé finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a města Litomyšl.

17. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2021


Termín konání: 12. 6. – 10. 10. 2021

Brožura 2021 ke stažení


 

 

 


 

Vážení návštěvníci starobylé Litomyšle,

podíváte-li se do svých tašek či kapes, nejspíš je tam najdete, neboť bez nich se nedostaneme do prostoru, který máme rádi, kde potkáváme své nejbližší a kde si „dobíjíme baterky“ po náročných dnech, jichž bylo za poslední rok požehnaně. Myslím samozřejmě Klíče od domova s velkým K, jež jsou i podtitulem letošní Smetanovy Litomyšle. Ne náhodou, protože domov a kultura mají hodně společného. Díky kultuře můžeme na chvíli utéct do fantaskních světů, nechat se podmanit hudbou či přijmout výzvu k dialogu od autora díla, polemizovat s ním a přemýšlet. Umožňuje nám relaxaci, osobní růst, je zdrojem inspirace. Na koncertech, vernisážích a dalších kulturních akcích se rovněž setkáváme s lidmi, s nimiž bychom si jindy třeba ani nezačali povídat. Kultura spojuje osoby různých zájmů, generací a názorů, i v tom tkví její důležitost. Ještě před dvěma lety jsme kulturu brali jako samozřejmost, jako něco, co „tady prostě je“. A pak se vše naráz změnilo – o její velkou část jsme přišli. Stejně jako na první pohled fádní klíče, i ztracenou kulturu zpočátku řada lidí nepovažovala za velký problém, ale nakonec se ukázalo, jak jsou i drobné, na první pohled pro někoho nepodstatné věci důležité. Jaký mají přesah, co vše umožňují. A jak pak najednou chybí návštěva koncertu, výstavy, divadelního představení, procházka muzeem, přemýšlení nad moderním uměním, setkávání se stejně naladěnými lidmi.
Nejhorší je snad už za námi. Každá noc, byť temná a dlouhá, jednou skončí. Proto i my hleďme dopředu s opatrným optimismem a užijme si letošní Smetanovu výtvarnou Litomyšl. Po úspěšném a hojně diskutovaném loňském ročníku budou v litomyšlských galeriích i ve veřejném prostoru zase k vidění zajímavá umělecká díla. Na organizaci se opět podílí řada zdejších institucí, kterým chci upřímně poděkovat. Díky nim se můžete těšit na pestrý program, výstavy moderního umění a mnohé další kulturní perličky.
Stejně jako klíče od domova v našich kapsách a taškách, i kultura je konečně tady. Užijme si jí, načekali jsme se dlouho. A kéž bychom už ani klíče, ani kulturu do budoucna neztráceli.

Daniel Brýdl
starosta města Litomyšle

 


 

Nezamrznout v pravěku!

Nezamrzněte v pravěku, přijeďte do Litomyšle, říkám svým přátelům, když je zvu na Smetanovu výtvarnou Litomyšl. Vím, že se nemusím každému trefit do jeho vkusu a že ne všechny výstavy tu hladí po duši. Některé totiž hladí vyloženě proti srsti. A pak už záleží na každém, jestli se otočí a jde dál s tím, že mu to nic neříká, nebo chce o výpovědi umělce přemýšlet a nechat se trochu provokovat. V Litomyšli se totiž čas nezastavil ani v době obrozenců, ani za koronaviru. A to je dobře.

Roman Línek
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu

 


 

Milí přátelé Smetanovy Litomyšle,

vizuálně podobné katalogy Národního festivalu Smetanova Litomyšl a Smetanovy výtvarné Litomyšle dokazují, že k sobě obě přehlídky neodmyslitelně patří. Toto spojení vynikajících hudebních a uměleckých výkonů přináší radost a je správnou poctou tomuto vzácnému městu kultury a vzdělanosti. V loňském roce jsme museli vzhledem k pandemii přijít s alternativním řešením Smetanovy výtvarné Litomyšle. Světlo světa spatřila výstava nazvaná případně pro nejistou dobu – Plán B. Jakkoliv jsme se domnívali, že jde o řešení jednorázové, ukazuje se, že podobné alternativy se staly přinejmenším dlouhodobou potřebou. Vzhledem k loňskému výraznému ohlasu proto k tomuto konceptu saháme znovu a rádi.
Poprvé se nám podařilo realizovat náš plán na částečnou proměnu Smetanovy výtvarné Litomyšle. Jejím ústředním dílem tak bude nová socha mimořádně ceněného umělce Krištofa Kintery, který ji vytvořil zcela specificky pro současnou dobu a pro Litomyšl. Jeho dílo vnímám jako memento této doby, jako naději pro budoucnost a současně varovně vztyčený prst.
A konečně mě velmi těší, že se po roční pauze do programu vrací také projekt MenART, který činí něco zásadního – propojuje nejmladší generaci se zavedenými tvůrci.
Přeji krásné umělecké zážitky a těším se na setkání v Litomyšli!

JUDr. Pavel Smutný
president nadačního fondu Bohemian Heritage Fund

 


15. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2019

Katalog k prolistování    Katalog ke stažení

  

14. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2018

Také jubilejní 60. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl (14. 6. - 7. 7. 2018) doprovodila přehlídka výtvarného umění. V programu 14. Smetanovy výtvarné Litomyšle byla třicítka výstavních projektů, realizací ve veřejném prostoru a pozvánek do okolních galerií.

 

Katalog ke stažení