PODPOŘILI NÁS

Záštitu nad projektem Smetanova výtvarná Litomyšl 2024 převzal Ing. Roman Línek, MPA, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za investice a kulturu.

Festival Smetanova výtvarná Litomyšl 2024 mohl být realizován díky laskavé finanční podpoře Veroniky a Libora Winklerových, Ministerstva kultury České Republiky, Pardubického kraje a města Litomyšl.

Městská galerie Litomyšl děkuje všem sponzorům a také všem institucím, které se v roce 2024 do projektu zapojily.