Květy trpělivosti

Květinové motivy v liturgickém umění a jejich symbolický význam

24. 6. – 10. 9. 2023

Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl, kostel Povýšení sv. Kříže, Šantovo nám. 183, Litomyšl

otevírací doba | Út–So 10:00–17:30, ne 13:00–17:30

vernisáž | 23. 6. 2023 v 17:00

kurátoři | Radek Martinek, Helena Zápalková, Jitka Jonová

pořádá | Litomyšlské dny barokní tradice

Příroda člověka od nepaměti inspiruje a její krása i jistá tajemnost poskytuje řadu námětů k uměleckému zpracování. Květiny byly vždy spojovány nejen s krásou a živelností života, ale díky své křehkosti také s jeho krátkostí a pomíjivostí. V křesťanském umění se s rostlinnými motivy setkáváme často, ať už v samotném chrámu, tak i na obrazech, plastikách a na bohoslužebných předmětech. Nebyly však nikdy chápány jen jako pouhé dekorace – měly často svůj hluboký duchovní význam, pomáhaly „sdělit nesdělitelné“ – ono Tajemství, které při bohoslužbě musíme číst jen očima víry. Při liturgii tak můžeme na chvíli zahlédnout část oné Zahrady, kterou člověk svým hříchem ztratil. Květiny řeknou víc než tisíc slov…
Komorní panelová výstava doplněná několika díly z církevních sbírek v proboštském chrámu Povýšení svatého Kříže seznámí návštěvníky s rozmanitými květinovými motivy a jejich významem v křesťanském umění s důrazem na bohoslužebné předměty.


Výstavy 2023


 

Fotografie z vernisáže: