Tři Lamři v Litomyšli

12. 5. – 26. 7. 2020

otevřeno úterý až neděle a svátky, 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110

kurátorka | Zuzana Tomanová

pořádá | Městská galerie Litomyšl

Tři originální postoje k výtvarnému vyjádření přinese generační výstava rodiny Lamrů – otce Aleše (*1943) a jeho synů Hanuše (*1976) a Jana (*1983). Aleš a Jan se ve své tvorbě obracejí především k malířským plátnům, Hanuš je uznávaný tvůrce šperků. Výstava bude otevřená od 12. května do 26. července v domě U Rytířů v Litomyšli.

Na české výtvarné scéně nepřehlédnutelná tvorba Aleše Lamra se začala formovat v polovině 60. let, kdy originálním způsobem navázal na prvky amerického pop artu a evropské nové figurace. V současné době pracuje s monochromními ústřižky pláten, jejichž struktura je narušena výbušně expresivními cákanými tvary. Tyto prvky komponuje do děl zachycujících reálné výseky skutečnosti. Sestavuje tak podoby svých přátel, formuje zátiší, obrací se k reálné krajině Orlických hor, k místům svých letních pobytů. Svou tvorbu pravidelně prezentuje na výstavách „Výtvarná Litomyšl“ konaných v domě U Rytířů. 

Na malířskou tvorbu svého otce svébytným způsobem navazuje Jan Lamr, pracující s výraznou barevností i tvarovou stylizací. Náměty pro svá díla nalézá v uvolněné, spontánní kresbě. Vybrané motivy dále rozpracovává na rozměrných plátnech, vytvářejících tak dojem jakéhosi organizovaného chaosu. Inspiraci hledá také v přírodě, přičemž původní náměty (let ptáků či víření vodní hladiny) redukuje do abstrahujícího jazyka. Vedle své volné tvorby se věnuje i užité grafice.

Cit pro detail, preciznost i obdiv k přírodě se prolínají ve šperkařské tvorbě Hanuše Lamra. Ve svých objektech sochařským způsobem ztvárňuje reálné motivy z živé přírody, inspirují ho stádia růstu i zániku. Na první pohled nenápadné detaily zhmotňuje ve svých špercích zobrazující křehké květy violek, tvarově působivé nažky javoru či strukturně zajímavé šištice olše. Je také autorem brože, které Ministerstvo zahraničních věcí ČR v roce 2011 věnovalo Madeleine Albright.


Výstavy 2020       Další výstavy v tomto místě


 

Fotografie z vernisáže: