Josef Váchal - Mystik neukázněný

8. 6. – 31. 8. 2014

Městská galerie Litomyšl ˗ dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110

Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12, 13 - 17 hodin

Vernisáž: 7. 6. v 17.00 hodin

 

 

Pořádá Městská galerie Litomyšl, kurátor: Roman Vosička


Výstava konaná u příležitosti 130. výročí narození Josefa Váchala nám připomene část díla této umělecky divotvorné osobnosti vytvořeného předtím, než neodmyslitelně zakořenilo v Litomyšli v domě Josefa Portmana. Expozice tohoto „zbloudilce z dávných časů do dnešních dob“ se soustředí na několik metafyzických témat, ve kterých Josef Váchal na počátku století rozprostřel svůj mnohovrstevnatý naturel. Potkáme se tu s geniálním rytcem, básníkem vidícím pohádkově, svatě i ďábelsky, mystikem humorným i neproniknutelným.


Výstavy 2014    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: